Afsteek instructies

 

Knalvuurwerk
1. Voorbereiding: Gebruik vuurwerk altijd buiten. Houd het niet in de hand vast en lees de gebruiksaanwijzing goed door.
2. Aansteken: Zet een veiligheidsbril op, leg het knalvuurwerk op de grond, zorg ervoor dat u zich naast het vuurwerk bevindt en steek het vuurwerk aan         met een aansteeklont die u heeft gekregen bij uw bestelling.
3. Minimale afstand: Ga op minimaal 8 meter afstand staan.
4. Verwijderen: Steek weigeraars en blindgangers nooit opnieuw aan! Stop ze in een emmer water en verwijder ze als chemisch afval
5. Opruimen: Ruim, als alles is gedoofd, het vuurwerk op en kijk ok er geen weigeraars of blindgangers zijn blijven liggen.


Cakes / Potten / Fonteinen 
1. Voorbereiding: Gebruik vuurwerk altijd buiten. Houd het niet in de hand vast en lees de gebruiksaanwijzing goed door.
2. Aansteken: Zet een veiligheidsbril op, zet het vuurwerk op een stabiele en vlakke ondergrond, zorg ervoor dat u zich naast het vuurwerk bevindt. Het          vuurwerkartikel kan twee lonten bevatten en/of een vouwvoetje. Vindt de eerste lont en check of er een vouwvoetje aan zit. Het vouwvoetje dient u                eerst  uit te vouwen voordat u het vuurwerk aansteekt. Steek vervolgens het artikel aan met een aansteeklont die u heeft gekregen bij uw bestelling.
3. Minimale afstand: Ga op minimaal 8 meter afstand staan.
4. Verwijderen: Steek weigeraars en blindgangers nooit opnieuw aan! Stop ze in een emmer water en verwijder ze als chemisch afval
5. Opruimen: Ruim, als alles is gedoofd, het vuurwerk op en kijk of er geen weigeraars of blindgangers zijn blijven liggen.


Compoundboxen / Samengesteld vuurwerk
1. Voorbereiding: Gebruik vuurwerk altijd buiten. Houd het niet in de hand vast en lees de gebruiksaanwijzing goed door.
2. Aansteken: Zet een veiligheidsbril op, zet het vuurwerk op een stabiele  en vlakke ondergrond, zorg ervoor dat u zich naast het vuurwerk bevindt. Dit          vuurwerkartikel bestaat uit meerdere cakes/potten welke al aan elkaar zijn verbonden. Dit artikel heeft 2 lonten. Indien de eerste lont weigert, dient u 15      minuten te wachten alvorens u de reserve lont aansteekt. Vindt de eerste lont en steek het artikel aan met de aansteeklont die u heeft gekregen bij uw          bestelling.
3. Minimale afstand: Ga op minimaal 8 meter afstand staan.
4. Verwijderen: Steek weigeraars en blindgangers nooit opnieuw aan! Stop ze in een emmer water en verwijder ze als chemisch afval
5. Opruimen: Ruim, als alles is gedoofd, het vuurwerk op en kijk of er geen weigeraars of blindgangers zijn blijven liggen.